Fullførte prosjekter

Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet

Prosjektet skal kartlegge hvordan Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet og Jernbanetilsynet gjennomfører tilsyn på HMS-området og på arbeidstid.

I motsetning til andre deler av arbeidslivet, har Arbeidstilsynet ikke tilsynsansvar for arbeidsforhold innen sjøfart, luftfart og jernbane - dette er overlatt til særtilsyn. Særtilsynenes ansvar kommer i tillegg til andre oppgaver som disse skal ivareta. Det finnes per i dag lite kunnskap om hvordan særtilsynene ivaretar sine oppgaver på HMS-området. Prosjektet vil framskaffe kunnskap om dette, som vil gi grunnlag for å drøfte hvilke faktorer som hemmer og fremmer effektive tilsyn med HMS og arbeidstid innenfor de områdene hvor særtilsynene har ansvaret. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil inngå som referansegrunnlag. Tilsynenes samarbeid med fagbevegelsen vil også belyses.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2019:31
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

LO - Næringspolitisk avdeling

Prosjektperiode

juni 2018
april 2021