Fullførte prosjekter

Tillitsvalgtopplæring / Mestertillitsvalgt

Prosjektet skal undersøke hvordan tillitsvalgte utvikler kompetanse gjennom vervet sitt. Det handler både om kompetansen man får gjennom deltakelse på ulike kurs i regi av fagbevegelsen, og om den uformelle læringen som skjer gjennom det å være tillitsvalgt.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2019:26
Ragnhild Steen Jensen

Prosjektledelse

Ragnhild Steen Jensen

Prosjektdeltaker(e)

Ragnhild Steen Jensen

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

oktober 2019
februar 2020