Fullførte prosjekter

Unge med funksjonsnedsettelsers tilknytning til arbeidsmarkedet

Fafo skal i samarbeid med Unge funksjonshemmede og NHO Arbeid og inkludering gjennomføre en undersøkelse om digitale arbeidsmarkedstiltak rettet mot unge funksjonshemmede under koronakrisen. Prosjektet har fått støtte fra stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Prosjektet vil undersøke gjennomføringen av digitale arbeidsmarkedstiltak til unge funksjonshemmede under koronakrisen.

Et av de viktigste helsefremmede tiltakene som finnes er deltagelse i arbeidslivet. Norge opplever som følge av korona-pandemien en rekordhøy arbeidsledighet. Unge med funksjonsnedsettelser er en gruppe som allerede strever med innpass i arbeidslivet, og mange deltar derfor i arbeidstiltak hos ulike arbeids- og inkluderingsbedrifter. Disse bedriftene fikk på meget kort varsel, som følge av korona-pandemien, pålegg om å overføre alle brukere til digitale tiltak.

Prosjektet vil kartlegge hvordan en slik plutselig digitalisering av arbeidstreningen har foregått.

  • Hvilke erfaringer har arbeids- og inkluderingsbedrifter gjort seg med å gjennomføre digitale arbeidstiltak for unge?
  • Hvilke grupper av funksjonshemmede har hatt nytte av tiltakene og hvilke grupper har hatt mindre utbytte?
  • Hvilke erfaringer har unge funksjonshemmede med digitale arbeidstiltak?
  • Hvordan vurderes arbeidsmarkedet å være for unge med funksjonshemmede, gitt digitaliseringen av arbeidstreningen og den sterke økningen i antallet arbeidsledige i Norge?

Det vil gjennomføres intervjuer med veiledere i arbeids- og inkluderingsbedrifter, markedskontakter (Key Account Managers) som jobber med arbeidsinkluderingsprogrammet «Ringer i Vannet» og med unge, funksjonshemmede som har deltatt i digitale arbeidstiltak under korona-krisen.

Intervjuer vil gjennomføres i juni 2020 for å fange erfaringene mest mulig i sanntid. Vi vil benytte Teams/Zoom til å gjennomføre intervjuene.

Prosjektet er et samarbeid mellom Unge funksjonshemmede, forskningsinstituttet Fafo og NHO-bransjeforeningen Arbeid & Inkludering.

Fafo vil skrive et kortfattet notat som vi danne et kunnskapsgrunnlag for bruken av digitale plattformer i arbeidsmarkedstiltak for unge under korona-krisen i Norge 2020. Notatet vil være klart i september 2020. Unge Funksjonshemmede og bransjeforeningen Arbeid & Inkludering vil deretter kommunisere funnene i sine kanaler.

Fafo vil også innen utgangen av året utarbeide en vitenskapelig artikkel basert på intervjuene, til publisering i et nordisk tidsskrift.


Fafo-utgivelser

Fafo.notat 2021:03
Jon Helgheim Holte og Anne Hege Strand
Oppfølging av unge i AFT-tiltak

Prosjektledelse

Jon Helgheim Holte

Oppdragsgiver(e)

Stiftelsen Dam

Prosjektperiode

mai 2020
februar 2021