Fullførte prosjekter

Utredning om forhandlingsansvaret for lærere

Utredningen skal redegjøre for bakgrunnen for overføringen av forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til KS i 2004 og peke på strukturelle utviklingstrekk som har hatt betydning for forankringen av forhandlingsansvaret på arbeidsgiversiden.

Prosjektet vil gi en beskrivelse av den historiske begrunnelsen for at lærerne hadde staten som forhandlingsmotpart og bakgrunnen for at forhandlingsansvaret for lærere ble overført fra staten til kommunene i 2004. Utredningen vil også se på hvordan forutsetningene for overføringen er fulgt opp, og videre identifisere utviklingstrekk som har betydning for dagens forhandlingssituasjon i stat og kommune.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2019:02
Åsmund Arup Seip

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald
Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsforbundet

Prosjektperiode

oktober 2018
januar 2019