Skip to main content

Kompetansekartlegging og karriereveiledning


Prosjektet undersøker hvordan tidlig kompetansekartlegging og karriereveiledning, to nylig innførte tiltak, kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, og at kommunen kan tilpasse sine tiltak for flyktninger bedre.

Det er en sentral ambisjon i norsk integreringspolitikk at flyktninger, gjennom veiledning og kvalifisering, kommer raskt i lønnet arbeid og kan bygge videre på den kompetansen de har med seg ved ankomst. Å kartlegge denne kompetansen så tidlig og på en slik måte at den kan brukes i planleggingen av den enkelte bosattes kvalifiseringsløp, har vært en ambisjon i en årrekke.

Men oppgaven har vist seg å være krevende. En god kartlegging forutsetter detaljert informasjon fra deltakerne selv, men også kjennskap til lokale og regionale muligheter for videre opplæring og arbeid. Tidligere studier, blant annet fra Fafo, har vist at den informasjonen som samles inn i mottak har vært lite egnet til å dekke kommunenes behov for kunnskap om den enkelte deltaker.

Dette prosjektet skal undersøke hvordan tidlig kompetansekartlegging og karriereveiledning, to nylig innførte tiltak, kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, og at kommunene kan tilpasse sine tiltak for flyktninger bedre. Prosjektets overordnede målsetning er å få kunnskap om hva som er nødvendig for å få flere flyktninger raskere i arbeid der de kan få benyttet sin kompetanse.

Fafo leder og gjennomfører prosjektet i samarbeid med Agenda Kaupang.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2019
  • Avsluttes:
    april 2020

Oppdragsgiver

  • IMDi
    Kompetanse Norge

Bærekraftsmål