Skip to main content

Innleie av arbeidskraft – Trondheim

To english version

To english version
Kartlegging av innleie av arbeidskraft på byggeplasser i Trondheim høsten 2023. Rapportering av en kartlegging som er foretatt av flere fagforeninger innen bygg.
Prosjektet skal rapportere resultatene fra en kartlegging av innleie av arbeidskraft på byggeplasser i Trondheim høsten 2023. Fagforeningene har kartlagt bruken av innleid arbeidskraft gjennom besøk på byggeplasser. Fafo analyserer og oppsummerer resultatene. En tilsvarende kartlegging ble gjennomført i 2018.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2024
  • Avsluttes:
    mars 2024

Oppdragsgiver

  • Flere fagforeninger innen bygg i Trondheim

Bærekraftsmål