Fafo-notater

Rapportsøk

Ida Kjeøy, Silje Andresen and Andreas Falkenberg
Fafopaper 2023:04
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes and Selma S. F. Yssen
Fafopaper 2023:03
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes og Selma S. F. Yssen
Fafo-notat 2023:02
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Arbeidet med mangfold og minoriteter
Fagforeninger og forbundsregioner
Fafo-notat 2022:16
Jørgen Svalund, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2022:15
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2023:01
Bjorn Dapi og Elin Svarstad
Fafo-notat 2022:14
Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2022:12
Elias Nosrati, Anne Hege Strand, Lise Lien og Louisa Cheng Seifert
Tillitsreformen i offentlig sektor
Rommet mellom offentlig ansattes skjønnsutøvelse og brukernes behov for likeverdige tjenester
Fafo-notat 2022:10
Jon Erik Dølvik
Fafopaper 2022:13
Jing Liu, Ingunn Bjørkhaug, Hedda Flatø and Anne Kielland
Children with disabilities during Covid-19. Tabulation report
Survey Data from rural Niger in 2019 and 2022
Fafopaper 2022:11
Anne Inga Hilsen, Rolf K. Andersen, Helge Dønnum og Jonas Lurås Hammer
Fafo-notat 2022:05
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Helt fram mot heltidskultur
Underveisrapportering fra et innovasjonsprosjekt
Fafo-notat 2022:08
Elin Svarstad og Bjorn Dapi
Fafo-notat 2022:07
Svein Erik Stave
Handling med mening
Verktøy for en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling
Fafo-notat 2022:03
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Variasjon innenfor satte rammer
Nasjonal lederutdanning for styrere. Delnotat 1
Fafo-notat 2022:01
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Finansiering av lærlinger
En diskusjon av styrker og svakheter ved ulike ordninger
Fafo-notat 2021:23
Jon Helgheim Holte, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Fafo-notat 2021:21
[12 3 4 5  >>