Skip to main content

Olje og gassomstilling i Nordsjøen (OGT)


OGT kartlegger muligheter for rettferdig omstilling, gjennom deltagende forskning med relevante interessentgruppe fra næringsliv, sivilsamfunn og myndigheter i Storbritannia, Danmark og Norge. Prosjektet ledes av Stockholm Environmental Institute (SEI) og Climate Strategies. 

Det norske forsknings-teamet, ledes for tiden av FNI i samarbeid med Fafo.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2022
  • Avsluttes:
    mars 2023

Oppdragsgiver

  • Fridtjof Nansen Institutt

Bærekraftsmål