Skip to main content

Fafofrokost

Hvordan kan vi unngå irregulær migrasjon?

torsdag 20. januar 2022

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

I Norge er det bred politisk enighet om at det ikke er ønskelig at mennesker oppholder seg i landet uten oppholdstillatelse. Politikken for å hindre irregulær migrasjon er likevel kontroversiell. Vi inviterte til seminar om hvordan Norge forholder seg til irregulære migranter, og dilemmaene politikken på dette området reiser.

 

Høsten 2021 har man for første gang åpnet for at eldre, lengeværende asylsøkere med avslag skal kunne søke om oppholdstillatelse. Ordningen ble fremforhandlet i Granavolden-plattformen. Fristen for å søke gikk ut 1. desember. På dette frokostseminaret så vi nærmere på hvor mange som har søkt og fått opphold etter denne engangsløsningen, og diskuterte hvilke muligheter og utfordringer denne og andre regulariseringsordninger gir. Spørsmål som ble belyst og diskutert var:

  • Trenger vi en politikk for regularisering for irregulære migranter?
  • Når er det best å bekjempe irregulær migrasjon gjennom en streng og effektiv returpolitikk, og når er det riktig å legge til rette for å gi irregulære migranter lovlig opphold?
  • Hvordan er den norske politikken på feltet sammenlignet med andre europeiske land?
  • Og hva er eventuelt alternativene til slike regulariseringstiltak?

Program

Velkommen ved møteleder Ragna Lillevik, Fafo-forsker

Innlegg ved

Astrid Bergmål (Ap), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

Guri Tyldum, Fafo-forsker. Presentasjon (pdf)

Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet

Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingsrepresentant (V), medlem av justiskomitéen på Stortinget

Pål Nesse, generalsekretær, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Panelsamtale ledet av Fafo-forsker Ragna Lillevik

Spørsmål fra salen og seere

Nye Fafo-publikasjoner

Tyldum, Guri (2021), Europeisk og norsk politikk for å regulere tilstedeværelse av irregulære migranter. Faktaflak

Lillevik, Ragna og Guri Tyldum (2021), Liv, helse og sikkerhet for irregulære migranter. Faktaflak

 

FAKTA

Irregulære migranter og irregulær migrasjon
Personer som ikke har lovlig opphold i landet der de befinner seg, kalles irregulære migranter. I noen sammenhenger forstås også personer som arbeider uten arbeidstillatelse som irregulære, selv om de har lovlig opphold i landet. Irregulær migrasjon refererer til det å reise inn i et land uten nødvendige reisedokumenter. Dette seminaret konsentrerer seg om personer fra land utenfor EU som oppholder seg i Europa uten gyldig tillatelse. Dette kan være personer som har kommet inn i EU uten gyldige reisedokumenter eller personer som har hatt lovlig opphold, men der oppholdstillatelsen har opphørt.

Regularisering
Regularisering er en samlebetegnelse for statlige tiltak som gir lovlig opphold, midlertidig eller permanent, til irregulære migranter. Regularisering blir ikke fremhevet som sentral komponent når europeiske migrasjonsmyndigheter skal beskrive sine tiltak for å redusere omfang av irregulær migrasjon, men de fleste land i Europa har – eller har hatt – åpninger for at irregulære migranter kan regulariseres. Dette kan være lovfestede åpninger knyttet til for eksempel arbeidsmarkedsdeltakelse eller tilknytning til riket, eller engangsløsninger eller amnesti, der irregulære migranter etter gitte kriterier kan få opphold dersom de søker innen en gitt frist.

Granavolden-plattformen
Den politiske plattformen for regjeringen utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble signert på Granavolden, 17. januar 2019.  Sitat fra plattforum-dokumentet, side 26:

«Regjeringen vil […] legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge. Løsningen rammes inn slik at den ikke skaper presedens, og vil ikke gjelde straffedømte.»