Skip to main content

Fafo-frokost

#Rosastreiken: et bud om framtidens streik?

fredag 20. september 2019

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Foodora-syklistenes forhandlinger med arbeidsgiver førte ikke frem, og 20. august gikk de ut i streik. Ett av de viktigste punktene for de ansatte har vært krav om tariffavtale, noe Foodora foreløpig ikke har gått med på. De rosakledde streikerne har tiltrukket seg mye oppmerksomhet med både sykkeltog og tilbud om å fikse sykler. På denne Fafo-frokosten satte vi søkelyset på streiker i framtidens arbeidsliv med utgangspunkt i Foodora-streiken som et eksempel. Er dette en ny type streik vi vil se mer av i framtiden?

Muligheten til å forhandle og streike henger sammen med arbeidstakerstatusen og forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Innen den såkalte plattformøkonomien er arbeidstakerne ofte å anse som selvstendig næringsdrivende. Foodorasyklistene får mulighet til å forhandle og streike nettopp fordi de er ansatte, samtidig skiller jobbene deres seg på mange måter fra tradisjonelle ansettelser. Delingsøkonomi og plattformøkonomi vil kunne gi nye typer arbeidskonflikter, nye former for streik, men kan samtidig vise seg å kretse rundt gamle konfliktlinjer som f.eks. arbeidstakeres ønske om tariffestede rettigheter.

Etter en runde med forhandlinger mellom Transportarbeiderforbundet/Fellesforbundet og Foodora er det nå brudd i forhandlingene, og 142 av om lag 600 syklister i Oslo er å finne på Youngstorget som streikevakter. Der søker de støtte gjennom både tradisjonelle virkemidler som fanemarkering og fliers, og mer utradisjonelle virkemidler ved at de bistår folk med å fikse deres sykler og et daglig sykkeltog i Oslos gater til støtte for streiken. Utfallet av streiken lar vente på seg.

Program

Program (scroll ned for videoopptak av innlegg)

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Om plattformøkonomi og organisering: Kristin Jesnes, Fafo-forsker. Presentasjon (pdf)

Om prosessen med å etablere tariffavtale: Kristine Nergaard, Fafo-forsker. Presentasjon (pdf)

Om det å organisere syklister: Espen Utne Landgraff, tillitsvalgt i Foodora og Fredrik Solvang Winger, sekretær i Oslo Transportarbeiderforening

Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett og HMS / advokat i Abelia. Presentasjon (pdf)

Samtale mellom Birgit Abrahamsen, Abelia og Kine Asper, forbundssekretær i Fellesforbundet om streiken og tariffavtaler i plattformøkonomien/det nye arbeidslivet

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Tema: Plattformøkonomi

sjef app3Delings- eller plattformøkonomien har vært hyppig omtalt i mediene de siste årene. Plattformer som Uber, Airbnb eller Foodora posisjonerer seg som et mellomledd som kobler tilbydere av tjenester sammen med kunder. Fafos forskning konsentrerer seg om plattformer som formidler tjenester i form av arbeid, og hva slags type arbeidsplasser og tilknytningsformer som vokser fram med plattformøkonomien. Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på disse temaene kan du finne på vår temaside Plattformøkonomi

Opptak av innlegg og debatt

Innlegg om plattformøkonomi og organisering ved Fafo-forsker Kristin Jesnes

Innlegg om prosessen med å etable tariffavtale ved Fafo-forsker Kristine Nergaard

 Innlegg fra Fredrik Solvang Winger og Espen Utne Landgraff

 Innlegg fra Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett og HMS / advokat i Abelia

Samtale mellom Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett og HMS / advokat i Abelia og Kine Asper, forbundssekretær i Fellesforbundet.