Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis
Fafo Østforum webinar Torsdag 23. april 2020, kl. 14.00–14.45 torsdag, 23 april 2020

Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er blant annet stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger?

Fellesforbundet har gjennomført en undersøkelse blant sine polske medlemmer. Den viser at mange har det vanskelig nå. Utenlandsk arbeidskraft er i en sårbar situasjon, både fordi de ofte har løs tilknytning til arbeidsplassen og fordi mange har problemer med å skaffe seg god nok informasjon.

Bygg og verft er viktige bransjer for arbeidsinnvandrere, hvor mange er innleide eller pendler mellom Norge og hjemlandet. Spørsmålet er også hvordan arbeidsgiverne ivaretar sårt tiltrengt arbeidskraft fra utlandet i denne situasjonen.

Line Eldring Knut E. Sunde Lise Antonsen Fjalestad Anne Mette Ødegård