Skip to main content

Fafokonferansen 2024

Når usikkerhet truer

11. juni 2024

Oslo Kongressenter

Det eneste som er sikkert, er at mye er usikkert.

Hvordan sikre tillit, trygghet og rettferdig omstilling i en tid med internasjonale kriser, politisk polarisering, og bekymring for framtida?

Usikkerhet gjør det vanskelig å fatte beslutninger og utforme politikk, samtidig som behovet for gode politiske løsninger er stort.

Gjennom vår forskning forsøker vi på Fafo både å forstå hvorfor usikkerhet oppstår, og hvilke konsekvenser usikkerheten vi nå observerer har for ulike grupper i samfunnet.

På årets konferanse deler vi ny forskning, vi markerer at det er 20 år siden EU-utvidelsen og vi inviterer til debatt om store samfunnsutfordringer.

Under konferansen presenterte vi en rekke nye tall. Disse har vi samlet i et eget dokumentasjonsnotat.

Se også våre tre pressemeldinger (NTB Info):

Presentasjoner (lysark) fra konferansen, finner du under hvert enkelt programpunkt.

Registrering og kaffe/te fra kl. 08:30


Velkommen
09:00–09:15
Det eneste som er sikkert er at alt er usikkert

Fafos daglige leder Tone Fløtten, ønsker velkommen og setter temaet for dagen.Plenum 1
09:15–10:15
Usikkerhetens dilemmaer og muligheter

Vi inviterer til debatt om den usikre verden. Utfordringene står i kø. Har vi tillit til at politikerne kan løse dem? 

 • Hvordan ser politikerne og partene i arbeidslivet på de store samfunnsutfordringene?  
 • Hvordan bevare tillit og demokrati? 
 • Hvordan bevare en trygg velferdsstat som ivaretar hele befolkningen? 
 • Hvordan bevare et inkluderende og regulert arbeidsliv? 
Tonje Brenna | Henrik Asheim | Julie Lødrup | Nina Melsom | Balder Blinkenberg | Inger Lise Skog Hansen | Torbjørn Røe Isaksen | Snorre Valen

Pause med kaffe og lett servering


Plenum 2
10:35–11:15
Velferdspolitikk i møte med kriser og usikkerhet

Anton Hemerijck, professor i statsvitenskap ved European University Institute, har sammen med Manos Matsaganis nettopp gitt ut boka «Who’s afraid of the welfare state now?».

I innlegget vil Hemerijck gi oss et innblikk i hvordan de siste års samfunnsutvikling har påvirket den velferdspolitiske diskusjonen. Han drøfter hvordan det politiske repertoaret har utvidet seg – i møte med økonomisk krise, demografiske endringer og den nye kunnskapsøkonomien.

Sesjonen avsluttes med en samtale mellom Hemerijck og Fafos forskningssjef Hanne Kavli.Plenum 3
11:15–11:45
Det usikre Europa, arbeidslivet og velferden – fellesskap eller polarisering?

Fafos forskere presenterer smakebiter fra forskning om usikkerhet i Europa, arbeidslivet og velferdssamfunnet.

Hva skjer, og hvordan påvirker det oss?

 • Hvordan påvirkes det norske samfunnet av krig og store flyktningstrømmer?
 • Hvordan håndterer vi de store omstillingene i arbeidslivet?
 • Hvordan håndtere de demografiske endringene i befolkningen og sikre behovet for arbeidskraft i velferdsstaten?
Guri Tyldum | Kaja Reegård | Tove Midtsundstad | Rebekka Ravn Lysvik


Lunsjpause. Vegetarisk, vegansk og gluten- og laktosefritt er tilgjengelig.


Parallell 1 | Sal C
12:30–14:00
Den globale usikkerheten

I en verden preget av krig, katastrofer og demokratisk tilbakegang kan velfungerende institusjoner bidra til stabilitet og forutsigbarhet.

Vi gir et innblikk i situasjonen i Gaza, Kina, Tunisia, Sahel og Etiopia og har en samtale om hva kan vi gjøre for å redusere usikkerhet ute og dermed også hjemme?  

 • I hvilken grad klarer dagens institusjoner, både på lokalt og globalt nivå, å spille denne rollen?  
 • Hva skjer når institusjonenes handlingsrom minker og legitimitet utfordres?  


Arvinn Gadgil | Ayesha Wolasmal | Leni Stenseth | Åge A. Tiltnes | Selma Sofia Forfod Yssen | Kristin Dalen | Hedda Flatø | Anne Kielland | Tewodros Aragie Kebede.
Parallell 2 | Sal A (Hovedsalen)
12:30–14:00
Hva har EU-utvidelsen gjort med det norske arbeidsmarkedet?

1. mai 2004 var det 20 år siden EU ble utvidet med åtte land fra Sentral- og Øst-Europa. Dette førte til den største folkeforflytningen i Europa siden andre verdenskrig. Norge er gjennom EØS-avtalen del av EUs indre marked og har gjennom disse 20 årene hatt en rekordstor arbeidsinnvandring. Fafo Østforum har fulgt utviklingen helt fra 2004.

 • Hvordan er utviklingen i behovet for arbeidskraft?
 • Hvorfor organiserer ikke arbeidsinnvandrere seg?
 • Hvorfor velger noen å dra tilbake til hjemlandet?
 • Hvordan har arbeids- og tjenesteinnvandringen preget skipsverftsindustrien?


Marianne Tønnesen | Steinar Krogstad | Nina Melsom | Inese Šūpule | Gunvor Ulstein | Anne Mette Ødegård | Sissel C. Trygstad | Rolf K. Andersen | Johanne Stenseth Huseby | Sondre Thorbjørnsen
Parallell 3 | Sal B
12:30–14:00
Gir den norske velferdsstaten den sikkerheten vi trenger?

Velferdsstaten er en bærebjelke i det norske samfunnet. Alle skal være sikret et minimum av tjenester og ytelser, men det er usikkert om alle får den hjelpen de har behov for. Er velferdsstaten tilpasset samfunnsutviklingen?

 • Hvor svikter det i velferdsstaten?
 • Har folk tillit til at hjelpeapparatet forstår deres behov?
 • Klarer tjenestene å jobbe sammen, eller har velferdsstaten glippsoner?
 • Trengs det nye grep for å sikre velferdsstatens bærekraft, tillit og rekkevidde?
 • Er det nok hender i velferds- og omsorgstjenestene til at alle får den hjelpen de har behov for?


Liv Signe Navarsete | Ina Libak | Maria Walberg | Helge Eide | Terje Olsen | Silje Andresen | Maria Gussgard Volckmar-Eeg | Inger Lise Skog Hansen | Anne Hege Strand | Ketil Bråten

Pause med kaffe og lett servering


Plenum 4
14:30–15:30
Kulturelt innslag

Musikalsk innslag ved Olena Androsiuk (sang) og Olga Jørgensen (flygel).

Hvordan preger usikkerheten vårt forhold til Europa?

I år er det 30 år siden Norge sa nei til medlemskap i EU og 30 år siden EØS-avtalen trådte i kraft.

EUs politikk berører oss på de aller fleste områder, noe som den ferske EØS-utredningen viste til fulle.

Det er ulike holdninger til EU i Europa. Storbritannia har meldt seg ut. I øst er det land som ønsker seg inn. I desember i fjor åpnet EU medlemskapsforhandlinger med Ukraina, samtidig som krigen herjer.

Her hjemme er EU-medlemskap ikke et aktuelt tema på den politiske dagsorden. EØS-avtalen er også omdiskutert.

Det er behov for større oppmerksomhet og debatt om vårt forhold til Europa. Stikkord for denne sesjonen er sikkerhet, demokrati, asylpolitikk og grønn omstilling i arbeidslivet.

Olena Androsiuk | Line Eldring | Kate Hansen Bundt | Sveinung Rotevatn | Freddy Andre Øvstegård | Per Martin Sandtrøen | Jesper Stattin | Guri Tyldum

Ved konferanseslutt inviterer vi alle konferansedeltakere til en forfriskning i kongressenterets foajé.


Oslo Kongressenter
 • Folkets Hus,
 • Youngs gate 21
 • 0181 Oslo

Spørsmål? Ta kontakt med Fafos informasjonsavdeling