Offentlig sektor i den digitale skyen
Fafo-seminar med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 3. september 2020, kl. 09.00–10.15 torsdag, 03 september 2020

Korona-krisen har skapt enorm vekst innen videotjenester og skybasert kommunikasjon. Hva gjør offentlige virksomheter for å tilby gode digitale tjenester, og hvilken rolle spiller skytjenester?

Fafos nye undersøkelse viser at skytjenester for lagring er effektivt, men for dyrt, og at myndighetene i liten grad har drøftet spørsmål om nasjonal sikkerhet og digital autonomi. Disse og flere funn ble presentert på dette seminaret i regi av Fafo, NTL og Fagforbundet, der også et politikerpanel var invitert til diskusjon.

Scroll nedover seminarnettsiden for å finne lenker til seminarpresentasjon, ny rapport og kronikk.

Fafo har undersøkt «sourcingstrategier» for IKT i fire statlige virksomheter og fire kommuner. Målet har vært å undersøke hvilke strategier offentlige virksomheter følger for anskaffelse og bruk av IKT.

Skytjenestene spiller en stadig større rolle i utviklingen av IKT og digitale tjenester. Den norske regjeringen oppfordrer statlige virksomheter til å benytte seg av skytjenester, i et marked dominert av store kommersielle aktører.

Hvilke fordeler og hvilke ulemper mener offentlige virksomheter følger med skytjenestene, og hvilke utfordringer står virksomhetene overfor?

Fafos undersøkelse viser følgende:

Fafo-rapporten som ble lansert 3. september berører altså både spørsmål knyttet til sikkerhet og nasjonal kontroll over offentlige data, og hvilken kompetanse som er nødvendig og tilgjengelig for offentlige virksomheter. 

De fire statlige virksomhetene Fafo har undersøkt er Forsvaret, Meteorologisk institutt, NAV og Universitetet i Bergen. De representerer ulike sektorer i staten, har ulike størrelse og driftsoppgaver. De fire kommunene er Oslo og Bergen – landets to største bykommuner – samt Bodø og Fauske som er en henholdsvis middels stor og liten by-kommune. Rapporten viser eksempler på hvordan IKT-tjenestene er organisert i de ulike virksomhetene og hvilke strategier disse har for bruk av skytjenester. 

Rapporten belyser spørsmål som er viktige i diskusjonen om offentlig IKT-samarbeid og utfordringene offentlige virksomheter møter i markedet for skytjenester.

Ellen Dalen Trond Finstad Masud Gharahkhani Sigbjørn Gjelsvik Torgeir Knag Fylkesnes Åsmund Arup Seip Kristin Alsos