Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning
Fafo-webinar med rapportlansering Tirsdag 4. mai 2021, kl. 09.00–10.15 tirsdag, 04 mai 2021
Mange arbeidsinnvandrere har jobbet i årevis som ufaglærte på norske arbeidsplasser – selv om de har hatt fagutdanning fra hjemlandet. Etter initiativ fra partene i arbeidslivet ble en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning etablert i 2016, og NOKUT fikk ansvaret for den. Fafo har sett på de foreløpige virkningene etter fire års erfaringer med ordningen. Funn ble presentert på dette webinaret, som Fafo arrangerte i samarbeid med NOKUT.

Fafo har sett på virkninger av ordningen både for den enkelte arbeidstaker som søker om godkjenning og for bedrifter som har erfaringer med ansatte som har søkt og fått vedtak. Vi har også sett på hvilke effekter ordningen har på mer overordnede mål. Er ordningen et bidrag til økt seriøsitet og tiltak mot arbeidslivskriminalitet i utsatte bransjer?

For den enkelte arbeidstakeren som kommer ut av søknadsprosessen med en godkjenning, har ordningen en betydning. De føler seg tryggere i arbeidslivet, de har fått mer ansvar på arbeidsplassen og kan bli mer attraktive på arbeidsmarkedet. Vi finner derimot ikke at en godkjenning gjør seg store utslag i lønnsforskjeller mellom de som har fått avslag og de som har fått godkjent. Lønnsmessig ligger de på samme nivå.

Antall søkere og godkjenninger til nå er såpass begrenset at det vil være vanskelig for ordningen å gi et stort bidrag i arbeidet med å hindre sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, svart arbeid og andre strukturelle utfordringer.

Flere funn ble presentert og diskutert på webinaret. Se opptak av webinaret, og last ned rapporten.

Silje Molander Ole-Christian Opseth Kristin Vinje Jørgen Leegaard Hege Skulstad Espe Rolf K. Andersen Anne Mette Ødegård