Medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv
Fafo-webinar med rapportlansering Tirsdag 27. april 2021, kl. 09.00–10.20 tirsdag, 27 april 2021

Hva er status for arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv? Har virksomhetene etablert ordninger for partssamarbeid og fungerer disse etter hensikten? I en ny studie har Fafo undersøkt hvordan det står til med partssamarbeidet i virksomhetene.

Det er om lag ti år siden Fafos forrige brede undersøkelse av ansattes medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv.

  • Er det noe som tyder på at lovbestemte ordninger som arbeidsmiljøutvalg, verneombudsordningen eller styrerepresentasjonsordningen har blitt mindre utbredt nå enn det de var for ti år siden?
  • Hvordan praktiseres og virker de ulike lov- og avtalebaserte ordningene i virksomheter av varierende størrelse på tvers av sektorer og bransjer?
  • Og hvilke muligheter har vi som arbeidstakere til å påvirke vår arbeidshverdag?
Dette er noen av spørsmålene som besvares i studien og som vil presenteres på webinaret.

Praktisk info

Fafos arrangementer gjennomføres for tiden digitalt og uten publikum.

Direktesendingen starter kl. 09.00.

Du kan også se opptak i ettertid. Sendingen er tilgjengelig for alle, men det er kun de påmeldte som i ettertid vil få tilsendt lenker til presentasjonene.

Torbjørn Røe Isaksen Nina Mevold Kari Johanne Eikeland Benitez Rune Abrahamsen Martin Fauchald Roger Heimli Nina Melsom Sissel C. Trygstad Inger Marie Hagen Tone Fløtten Anne Mette Ødegård