Completed projects

Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2015:49
Tove Midtsundstad
En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling

Fafo-rapport 2007:37
Tove Midtsundstad
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

Fafo-rapport 2006
Tove Midtsundstad
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak


Publications

Last ned/Download


A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Les mer / Read more


Last ned/Download


Les mer/Read more


Les mer/Read more


Les mer/Read more


Les mer/Read more


Les mer/Read more


Les mer/Read more


Les mer/Read more
Project management

Tove Midtsundstad

Project participant(s)

Jon Erik Dølvik
Tove Midtsundstad

Commissioned by

The Research Council of Norway

Project period

March 2005
September 2015