Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Prosjektleder

Inger Lise Skog Hansen

Eksterne forskere

Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos

Oppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet

Forskningstema

Velferdstjenester

Prosjektperiode

 
september 2017
mai 2021

Evalueringen følger arbeidet med opptrappingsplanen frem til 2020.

Vi følger arbeidet med opptrappingsplanen frem til 2020 med årlige statusrapporter, og avgir en sluttevaluering i 2021. Evalueringen er både en følgeevaluering og en sluttevaluering. Målet med sluttevalueringen er å se i hvilken grad iverksatte tiltak har ført til et bedre tilbud til personer som er i ferd med eller som allerede har utviklet rusmiddelproblemer, samt evaluere i hvilken grad tilbudet til pårørende har blitt styrket i planperioden. I følgeevalueringen er hensikten å undersøke hvorvidt organiseringen av arbeidet og oppfølgingen av oppfølgingsplanen med iverksatte tiltak er hensiktsmessig for å nå planens mål og delmål.

Fafo-rapport 2018:08
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016

Fafo-rapport 2018:44
Andre statusrapport