Aktive prosjekter

Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon

Faglærtes og lærlingers bidrag til innovasjon i bedriftene er lite kartlagt. Gjennom casestudier i utvalgte bedrifter vil vi kartlegge deres bidrag til pågående endringsprosesser. Som en del av dette vil vi undersøke samspillet mellom fagarbeidere og høyt utdannede og mellom fagarbeidere og lærlinger. Vi vil også undersøke hvilken rolle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisering og det formelle partssamarbeidet spiller.

Prosjektleder

Johan Røed Steen


Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen
Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak NHO og LO


Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring


Prosjektperiode

februar 2019
juni 2021