Aktive prosjekter

Prosjektleder

Sissel C. TrygstadOppdragsgiver(e)

Forbundene Industri Energi, FLT, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet, sammen med Fritt OrdProsjektperiode

 
januar 2016
desember 2016

Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Fafo vil gjennomføre en ny, bred undersøkelse om ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet. 

Det har nå gått fem år siden den forrige store undersøkelsen ble gjennomført. Spørsmålet er om klimaet for varsling og ytringsfrihet på arbeidsplassene har endret seg.

Sentrale spørsmål i undersøkelsen vil være:

  • Hvordan vurderer arbeidstakere sine muligheter til å ytre seg internt og til media?
  • Hvor mange varsler og hvorfor forholder noen seg tause om kritikkverdige forhold?
  • Hvordan går det med dem som varsler og saken det varsles om?
  • Hvilken rolle har tillitsvalgte i varslersaker?
  • Hvordan håndterer lederne meldinger om kritikkverdige forhold?

Prosjektet har flere ledd: For det første en spørreundersøkelse til et representativt utvalg i norsk arbeidsliv. Deretter vil det bli gjennomført nettbaserte undersøkelser i de enkeltforbundene som er med.

Det vil også gjennomføres en spørreundersøkelse blant utvalgte grupper ansatte og ledelsen ved Oslo universitetssykehus. Spørreskjemaene vil sendes ut i begynnelsen av april og svarene behandles anonymt av Fafo.

Fafo-notat 2018:06
Den det varsles om, mottak og håndtering

Fafo-rapport 2016:33
Rapportserie om varsling og ytring

Fafo-rapport 2016:32
Rapportserie om varsling og ytring