Aktive prosjekter

AAP og KVP som velferdsordninger for unge utenfor arbeid og utdanning

Formålet med prosjektet er å få kunnskap om tildelingen av AAP og KVP til unge brukere , samt å kartlegge hvilke forhold som åpner opp for og eventuelt begrenser adgangen til de to ytelsene blant unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne.

Unge som kommer til NAV med behov for arbeidsrettet oppfølging kan kvalifisere for ulike ytelser og ulike typer av oppfølging. I prosjektet settes det fokus på to av disse ytelsene: arbeidsavklaringspenger (AAP) og kvalifiseringsstønad (KVP).

Formålet med prosjektet er å få kunnskap om tildelingen av AAP og KVP til unge brukere , samt å kartlegge hvilke forhold som åpner opp for og eventuelt begrenser adgangen til de to ytelsene blant unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne.

Prosjektledelse

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Arbeids og sosialdepartementet

Prosjektperiode

desember 2020
september 2021