Aktive prosjekter

Inkluderende utdanning for barn med funksjonshemning i Sahel

Prosjektet er finansiert under Forskningsrådets NORGLOBAL2-program, og tar for seg utfordringer forbundet med inkluderende utdanning i Sahelområdet, en region preget av sårbarhet og konflikt

For at bærekraftsmålene om utdanning skal bli nådd, vil det til syvende og sist bli avgjørende om man klarer å inkludere barn med funksjonshemninger. Det er global enighet om at barn med funksjonshemninger ikke skal diskrimineres i skole og utdanning, et krav den norske stortingsmeldingen om menneskerettigheter refererer til som «absolutt» og «umiddelbart». Likevel er det en avgrunn mellom politiske visjoner og de utdanningsprogrammene som gjennomføres i fattige land. Ny forskning peker på at en av hovedgrunnene til dette er mangelen på forskningsbaserte, lavkostnadsløsninger, som er sosialt akseptable i landene det gjelder.

Målet for dette prosjektet er derfor å produsere et sett med slike forskningsbaserte, praktisk orienterte lavkostnadsløsninger, som er lokalt akseptable, og dermed kan bidra til det overordnede målet: å bidra til en varig forbedring av utdanningssituasjonen til et betydelig antall barn med funksjonshemninger i sårbare land i Sahel. Prosjektets anbefalinger skal skreddersys til de behovene myndigheter og donorer har ved utvikling av nasjonale utdanningsstrategier.

Prosjektet ledes av Fafo i samarbeid med HiOA, og inkluderer to doktorgrader – en i Norge og en i Niger. Den siste skal skrives hos vår lokale partner LASDEL, og omfatter kartlegging av barn med funksjonshemninger, klassifisert etter funksjonsområde. Dette arbeidet skal veiledes av vår britiske partner ICED. Den norske doktorgraden legges til Sosialantropologisk Institutt ved UiO, og dekker antropologisk feltarbeid i Mali og Niger. Prosjektets hovedutfordringer knytter seg til sikkerhetssituasjonen i disse landene, og geografisk plassering av feltarbeidene vil avhenge av denne. Områder berørt av flyktningsituasjonen skal forsøksvis inkluderes, forutsatt at prosjektansattes sikkerhet ikke risikeres.


Fafo-utgivelser

Fafo-report 2017:39
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings
A scoping study concerning knowledge about trends and sub-variations


Fafo-rapport 2016:14
Anne Kielland
Betydning for norsk utdanningsbistand i Malawi, Niger, Etiopia, Sør-Sudan og Nepal

Fafo-report 2016:12
Anne Kielland

Fafo-report 2008:48
Anne Kielland and Furio Rosati
Including working and other hard-to-reach children. Issues from the workshop Child labor and the EFA initiative: The challenge of including the “hard-to-reach” children. Oslo 20–21 October 2008


Publisering

Lena Morgon Banks, Jing Liu, Anne Kielland, Ali Bako Tahirou, Abdoul Karim Seydou Harouna, Islay Mactaggart, Ragnhild Dybdahl, Dan Firoun Mounkaila, Arne Grønningsæter
A Population-based Assessment Using the Key Informant Method. BMJ Pediatrics

Open access

Prosjektledelse

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

januar 2018
juni 2022