Skip to main content

Nordisk integreringsarbeid

To english version

To english version
Fafo koordinerer et nordisk nettverk av forskere som jobber med integreringsarbeid i et bakkebyråkrati-perspektiv. Et fokus på hva som skjer på bakkenivå, i operasjonalisering av politikk til praksis og i samspill med konkrete individer, gir viktige bidrag til å forstå hvordan og hvorfor integreringsarbeidet fungerer og resultatene av integreringsarbeidet i de nordiske landene. Nettverket organiserer en workshop-serie designet for å fremme, utvikle og støtte forskningssamarbeid om integreringsarbeid i bakkebyråkrati-organisasjoner i de nordiske landene.

På grunn av deres sjenerøse og omfattende velferdsregimer, er vellykket integrering av migranter særlig viktig for å opprettholde de nordiske velferdsstatenes bærekraft og legitimitet.

Selv om de nordiske landene deler flere velferdsstatlige kjennetegn, er deres håndtering av innvandring, og resultatene av integreringsarbeidet svært forskjellige. Forskning som sammenligner integreringsarbeidet i de nordiske landene, har typisk vært opptatt av politikknivået. Det kan imidlertid være langt fra nasjonal politikk til lokal praksis og realiteter.

For å forstå og håndtere ulikhetene mellom landene, må forskningen derfor ikke bare pakke ut betydningen av makro- og mesonivåfaktorer, men også betydningen av interaksjoner på mikronivå mellom arbeiderne som implementerer politikken, og menneskene som er på mottakersiden av tjenestene de tilbyr.

I løpet av 2023 og 2024 vil vi samle nordiske forskere på ulike karrierestadier og med ulik bakgrunn til tre workshops i Danmark, Norge og Sverige. Workshopene vil presentere state-of-the-art innen nordisk integrasjonsarbeid på bakkenivå og særtrekk for dette arbeidet i de tre landene, og oppmuntre til kreative diskusjoner blant deltakerne.

Gjennom workshopene har vi som mål å utvikle nordiske samarbeidsprosjekter, fremme samforfattede publikasjoner og felles formidlingsplaner mellom nordiske forskere.

Ved å fremme samarbeid mellom nordiske forskere om spørsmål som hva som gjøres av arbeidere på bakkenivå, og med hvilke implikasjoner for både individene og integreringspolitikken, gir workshop-serien nye bidrag til kunnskapsproduksjon om nordisk integreringsarbeid.

Mer om prosjektet

Trykk på fanetitlene for mer informasjon
 • 12.–13. oktober 2023 arrangeres første N-SIW workshop.

  Workshopen blir arrangert i Fafo sine lokaler på Grønland i Oslo.

  Informasjon om program kommer.

 • SISP konferansen 2023 inviterer til sesjon om bakkebyråkrati:

  Panel 9.6 THE STREET-LEVEL BUREAUCRACY (SLB) LENS Discretion and coping-mechanisms for public services provision in multilevel settings

   

Arrangementer

 • Thursday 12 oktober 2023 12:30-16:30

  Street-level integration work: policy and practice in the Nordic countries

  Fafo seminar