Skip to main content

EØS og handlingsrommet


Forprosjekt med hensikt å lage et kunnskapsgrunnlag om Norges handlingsrom innenfor EØS-avtalen, med særlig vekt på kommunal sektors oppgaver.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2020
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • LO

Bærekraftsmål