Skip to main content

Fagforbundets ungdomsbarometer


Fafo skal gjennomføre en undersøkelse blant et representativt utvalg av ungdom mellom 16 og 25 år. Målet er å få kunnskap om unges ambisjoner og meninger. Temaer er utdanning, yrkesvalg, holdninger til fagbevegelse og sentrale politiske spørsmål.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2020
  • Avsluttes:
    juni 2022

Oppdragsgiver

  • Fagforbundet

Bærekraftsmål