Fullførte prosjekter

Alternativt Vg3 for elever som ikke får læreplass

Vi evaluerer et prosjekt hvor fem fylkeskommuner tilbyr et forsterket alternativt tilbud om opplæring for elever som har fullført to år yrkesfaglig opplæring, men ikke har fått tilbud om lærlingplass.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2014:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Underveisrapport

Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass. Sluttrapport

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Tove Mogstad Aspøy
Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

september 2013
januar 2015