Fullførte prosjekter

Arbeidstakere fra Romania, Bulgaria, Estland og Litauen i Norge – en kartlegging

Hva slags informasjon har arbeidsinnvandrere fra disse landene behov for når de drar til Norge for å jobbe eller drive næringsvirksomhet? I dette prosjektet skal Fafo blant annet kartlegge hvem som bor i Norge og hva slags utfordringer de møter. Dette skal danne grunnlag for en kommunikasjonskampanje som Arbeidstilsynet skal gjennomføre i samarbeid med sine "søstermyndigheter" i Estland, Litauen, Romania og Bulgaria.

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Arbeidstilsynet

Prosjektperiode

november 2019
januar 2020