Fullførte prosjekter

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Evalueringen følger arbeidet med opptrappingsplanen frem til 2020.

Vi følger arbeidet med opptrappingsplanen frem til 2020 med årlige statusrapporter, og avgir en sluttevaluering i 2021. Evalueringen er både en følgeevaluering og en sluttevaluering. Målet med sluttevalueringen er å se i hvilken grad iverksatte tiltak har ført til et bedre tilbud til personer som er i ferd med eller som allerede har utviklet rusmiddelproblemer, samt evaluere i hvilken grad tilbudet til pårørende har blitt styrket i planperioden. I følgeevalueringen er hensikten å undersøke hvorvidt organiseringen av arbeidet og oppfølgingen av oppfølgingsplanen med iverksatte tiltak er hensiktsmessig for å nå planens mål og delmål.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:17
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Resultatrapport

Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Fafo-rapport 2020:29
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval og Linn Sørensen Holst
Fjerde statusrapport

Fafo-rapport 2019:33
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Tredje statusrapport

Fafo-rapport 2018:44
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Andre statusrapport

Fafo-rapport 2018:08
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016

Prosjektledelse

Inger Lise Skog Hansen

Eksterne forskere

Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos

Oppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet

Prosjektperiode

september 2017
mai 2021