Fullførte prosjekter

Saman om ein betre kommune


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:08
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor

Fafo-rapport 2014:17
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien

Fafo-notat 2013:04
Olav Elgvin
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

Fafo-notat 2013:03
Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

Fafo-notat 2013:02
Lise Lien
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Kommunal- og moderniseringsdep.

Prosjektperiode

januar 2014
juni 2014