Fullførte prosjekter

Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Fafo vil gjennomføre en ny, bred undersøkelse om ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet. 

Det har nå gått fem år siden den forrige store undersøkelsen ble gjennomført. Spørsmålet er om klimaet for varsling og ytringsfrihet på arbeidsplassene har endret seg.

Sentrale spørsmål i undersøkelsen vil være:

  • Hvordan vurderer arbeidstakere sine muligheter til å ytre seg internt og til media?
  • Hvor mange varsler og hvorfor forholder noen seg tause om kritikkverdige forhold?
  • Hvordan går det med dem som varsler og saken det varsles om?
  • Hvilken rolle har tillitsvalgte i varslersaker?
  • Hvordan håndterer lederne meldinger om kritikkverdige forhold?

Prosjektet har flere ledd: For det første en spørreundersøkelse til et representativt utvalg i norsk arbeidsliv. Deretter vil det bli gjennomført nettbaserte undersøkelser i de enkeltforbundene som er med.

Det vil også gjennomføres en spørreundersøkelse blant utvalgte grupper ansatte og ledelsen ved Oslo universitetssykehus. Spørreskjemaene vil sendes ut i begynnelsen av april og svarene behandles anonymt av Fafo.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Den det varsles om, mottak og håndtering

Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Rapportserie om varsling og ytring

Fafo-rapport 2016:32
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Rapportserie om varsling og ytring

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Forbundene Industri Energi, FLT, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet, sammen med Fritt Ord

Prosjektperiode

januar 2016
desember 2016