Skip to main content

Karriereveiledning for nyankomne flyktninger og innvandrere


Etter ny integreringslov har flyktninger og innvandrere rett og/eller plikt til å gjennomføre karriereveiledning når de kommer til Norge. I dette prosjektet undersøker vi hvordan tilbud om karriereveiledning er organisert, hvilke styrker og svakheter som finnes i dagens modeller og hvordan tilbudet kan utvikles videre slik at det treffer behovene blant nyankomne flyktninger og innvandrere best mulig.

Rapporten vil bygge på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data. Vi vil ta i bruk to kvantitative spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer i et utvalg kommuner og karrieresenter. Prosjektet vil også gi en oppdatert oversikt over forskning om karriereveiledning av flyktninger i Norden, fra 2016-2021.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2022
  • Avsluttes:
    februar 2023

Oppdragsgiver

  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Bærekraftsmål