Skip to main content

Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon


Faglærtes og lærlingers bidrag til innovasjon i bedriftene er lite kartlagt.

Gjennom casestudier i utvalgte bedrifter vil vi kartlegge deres bidrag til pågående endringsprosesser.

Som en del av dette vil vi undersøke samspillet mellom fagarbeidere og høyt utdannede og mellom fagarbeidere og lærlinger.

Vi vil også undersøke hvilken rolle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisering og det formelle partssamarbeidet spiller.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2019
  • Avsluttes:
    november 2021

Oppdragsgiver

  • Hovedorganisasjonenes Fellestiltak NHO og LO

Bærekraftsmål