Skip to main content

Lavlønte, tariffavtaler og normative virkninger


Prosjektet skal kartlegge hvorvidt det er enkelte virksomheter som har en høy andel lavlønte, eller om lavlønnsarbeid snarere er et næringsfenomen.

Mer spesifikt skal vi undersøke følgende spørsmål:

 1. Er et høyt innslag av lavlønte et næringsfenomen eller er det slik at noen spesifikke virksomheter («lavlønnsbedrifter») skiller seg ut med en relativt høyere andel lavlønte? og
 2. Hvordan henger svaret på Spørsmål 1 sammen med tariffavtaledekning?
Analysene skal gjennomføres for to næringer der det har vært en vekst i andel lavlønte de siste årene: hotell og restaurant, og bygg og anlegg.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2022
 • Avsluttes:
  juni 2023

Oppdragsgiver

 • LO

Bærekraftsmål

Arrangementer

 • Onsdag 10. mai 2023, kl. 08.30–09.45

  Lavlønn – bedriftsfenomen eller næringsfenomen?

  Fafofrokost med rapportlansering