Skip to main content

Fafofrokost

Ett år med flyktninger fra Ukraina

onsdag 1. mars 2023

kl. 08:30–

09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Aldri før har det blitt bosatt så mange flyktninger i Norge som i 2022. I år kan det komme like mange. For ett år siden stilte vi spørsmålet: er vi klare til å hjelpe? Nå spør vi: Hvordan har det gått så langt? Holder vi stand? Og hvilke utfordringer står flyktningarbeidet overfor i året som kommer?

Vi har invitert myndighetsaktører med ansvar for ulike deler av flyktninge- og integreringspolitikken til Fafo for å diskutere erfaringene fra ett år med mottak av rektordmange flyktninger - og planene for 2023. Vi setter søkelys på mottaksapparatet, integreringspolitikken i kommunene og mulighetene og utfordringene som møter ukrainerne i arbeidslivet.

Program

Samtaler med

Libe Rieber-Mohn, direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Frode  Forfang, direktør, Utlendingsdirektoratet (UDI)

Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) (Presentasjon i pdf)

Jonas Bals, rådgiver, LO Norge (Presentasjon i pdf)

Hanne C. Kavli, forskningssjef, Fafo (Presentasjon i pdf)

Guri Tyldum, forsker, Fafo

Fafos daglige leder, Tone Fløtten, ønsker velkommen og Fafo-forsker Ida Kjeøy er møteleder.

Fafofrokost

Ett år med flyktninger fra Ukraina

1. mars

kl. 08:30–

09:45

Libe Rieber-Mohn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Frode Forfang

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Sonja Skinnarland

Nav

Jonas Bals

LO

Tone Fløtten

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Ida Kjeøy

Fafo

Fafofrokost

Ett år med flyktninger fra Ukraina

1. mars

kl. 08:30–

09:45

Libe Rieber-Mohn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Frode Forfang

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Sonja Skinnarland

Nav

Jonas Bals

LO

Tone Fløtten

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Ida Kjeøy

Fafo

Fafofrokost

Ett år med flyktninger fra Ukraina

1. mars

kl. 08:30–

09:45

Libe Rieber-Mohn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Frode Forfang

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Sonja Skinnarland

Nav

Jonas Bals

LO

Tone Fløtten

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Ida Kjeøy

Fafo

Fafofrokost

Ett år med flyktninger fra Ukraina

1. mars

kl. 08:30–

09:45

Aldri før har det blitt bosatt så mange flyktninger i Norge som i 2022. I år kan det komme like mange. For ett år siden stilte vi spørsmålet: er vi klare til å hjelpe? Nå spør vi: Hvordan har det gått så langt? Holder vi stand? Og hvilke utfordringer står flyktningarbeidet overfor i året som kommer?

Libe Rieber-Mohn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Frode Forfang

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Sonja Skinnarland

Nav

Jonas Bals

LO

Tone Fløtten

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Ida Kjeøy

Fafo

Fafofrokost

Ett år med flyktninger fra Ukraina

1. mars

kl. 08:30–

09:45

Libe Rieber-Mohn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Frode Forfang

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Sonja Skinnarland

Nav

Jonas Bals

LO

Tone Fløtten

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Ida Kjeøy

Fafo

Fafofrokost

Ett år med flyktninger fra Ukraina

1. mars

kl. 08:30–

09:45

Aldri før har det blitt bosatt så mange flyktninger i Norge som i 2022. I år kan det komme like mange. For ett år siden stilte vi spørsmålet: er vi klare til å hjelpe? Nå spør vi: Hvordan har det gått så langt? Holder vi stand? Og hvilke utfordringer står flyktningarbeidet overfor i året som kommer?

Libe Rieber-Mohn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Frode Forfang

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Sonja Skinnarland

Nav

Jonas Bals

LO

Tone Fløtten

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Ida Kjeøy

Fafo

Fafofrokost

Ett år med flyktninger fra Ukraina

1. mars

kl. 08:30–

09:45

Libe Rieber-Mohn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Frode Forfang

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Sonja Skinnarland

Nav

Jonas Bals

LO

Tone Fløtten

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Ida Kjeøy

Fafo

Fafofrokost

Ett år med flyktninger fra Ukraina

1. mars

kl. 08:30–

09:45

Aldri før har det blitt bosatt så mange flyktninger i Norge som i 2022. I år kan det komme like mange. For ett år siden stilte vi spørsmålet: er vi klare til å hjelpe? Nå spør vi: Hvordan har det gått så langt? Holder vi stand? Og hvilke utfordringer står flyktningarbeidet overfor i året som kommer?

Libe Rieber-Mohn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Frode Forfang

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Sonja Skinnarland

Nav

Jonas Bals

LO

Tone Fløtten

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Ida Kjeøy

Fafo

Fafofrokost

Ett år med flyktninger fra Ukraina

I auditoriet i Annekset

1. mars

kl. 08:30–

09:45

1. mars

kl. 08:30–

09:45

Ett år med flyktninger fra Ukraina

Fafofrokost
I auditoriet i annekset

Ett år med flyktninger fra Ukraina

Fafofrokost

Libe Rieber-Mohn

Frode Forfang

Sonja Skinnarland

Jonas Bals

Tone Fløtten

Hanne Cecilie Kavli

Guri Tyldum

Ida Kjeøy