Skip to main content

Fafo-seminar

Flyktninger fra Ukraina – er vi klare til å hjelpe?

tirsdag 29. mars 2022

kl. 09:00–12:30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Stadig flere flykter fra krigen i Ukraina. Noen finner veien til Norge. Hva møter de her, og er det norske samfunnet klare for å ta imot dem?

Norske kommuner har heist det ukrainske flagget. Holmenkollen, Munchmuseet og andre signalbygg har vært lyst opp i Ukrainas farger. Vi har sett en rekke symboltunge handlinger både fra det offentlige og det private Norge. Men hvordan følges dette opp i praktisk politikk og med konkrete tiltak? Flyktningene fra Ukraina har fått kollektiv, midlertidig beskyttelse, og det er først og fremst kvinner og barn som nå kommer til Norge. Hva betyr dette i praksis for integreringstiltakene? På dette seminaret fikk vi innblikk i hva norske myndigheter gjør akkurat nå. Vi fikk også høre en rekke fagpersoner som trakk linjer tilbake i tid og så på dagens praksiser i møter med flyktninger.

Følgende spørsmål ble belyst:

 • Hvem er de ukrainske flyktningene og hva slags samfunn reiser de fra?
 • Hvilke behov har flyktninger etter ankomst til et nytt land?
 • Hva vil møte de som etter hvert bosettes i norske kommuner?
 • Mange av flyktningene er barn og de har rett til opplæring. Hva skal til for å ta imot dem på en god måte?

Program

09:00 Velkommen og introduksjon ved møteleder Hanne Cecilie Kavli, forskningssjef, Fafo

09:05 Hvor mange ukrainere kommer til Norge og hva slags samfunn forlater de?

 • Frode Forfang, direktør, UDI
 • Guri Tyldum, forsker, Fafo. Presentasjon (pdf)
 • Aadne Aasland, forsker I, NIBR / OsloMet. Presentasjon (pdf)
 • Samtale/spørsmål på sms fra publikum  

09:50 Kaffepause

10:05 Hva møter flyktningene når de kommer til Norge, hvilke behov er det viktig å dekke og hvem har ansvar for hva?

 • Libe Rieber-Mohn, direktør, IMDi
 • Hanne Cecilie Kavli, forskningssjef, Fafo. Presentasjon (pdf)
 • Nora Sveaass, professor emeritus i psykologi, UiO
 • Nataliya Yeremeyeva, rådgiver på det europeiske Wergelandssenteret. Presentasjon (pdf)
 • Samtale/spørsmål på sms fra publikum

11:05 Lunsjpause

11:25 Barn og unge på flukt – hva skal til for å ta imot dem på en god måte?

12:30 Slutt

Faglig ansvarlig for seminaret vr Fafo-forskerne Hanne C. Kavli, Ida Kjeøy, Guri Tyldum og Beret Bråten.

Seminaret i media

 • Artikkel i forskning.no: Hvordan kan norske kommuner forberede seg på tidenes største flyktningkrise?
  Alle de 356 norske kommunene er bedt om å bosette til sammen 35 000 flyktninger i år. På et seminar i regi av Fafo denne uka stilte forskere og myndigheter spørsmålet: Er vi klare for å ta imot dem? Forskning.no har intervjuet Fafo-forskerne Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg, og Aadne Aasland, forsker ved NIBR / OsloMet. Les artikkelen. (forskning.no, 31.03.22)

 • Fafo-forskere i NRK, 29.03.22:

Temasider