Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Prinsipielle og lovmessige sider ved et fornyet regelverk
Fafo-rapport 2017:21
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen
194,00 kr
En analyse av regulering, avkastning og regnskapsføring i hybrid tjenestepensjon
Fafo-rapport 2017:20
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2017:18
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
242,00 kr
Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten
Fafo-rapport 2017:16
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2017:15
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning
Fafo-rapport 2017:14
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
277,00 kr
Identifying victims of human trafficking in Serbia
Fafo-report 2017:12
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees
Fafo-rapport 2017:11
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
En analyse av kjønns- og likestillingseffekter ved overgang til en påslagsmodell
Fafo-rapport 2017:10
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien
Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg
Fafo-rapport 2017:09
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:08
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad
Konsekvenser for levekår og integrering
Fafo-rapport 2017:07
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
Evaluering av forsøk med Housing first i Bergen og Sandnes
Fafo-rapport 2017:06
Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2017:04
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
284,00 kr
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015
Fafo-rapport 2017:03
Roy A. Nielsen
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak
Fafo-rapport 2017:02
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
300,00 kr
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole
Fafo-rapport 2017:01
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
217,00 kr
Oppstartanalyse av satsingen
Fafo-rapport 2016:46
Lise Lien
<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>