Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Fafo-rapport 2017:08
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad
Konsekvenser for levekår og integrering
Fafo-rapport 2017:07
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
Evaluering av forsøk med Housing first i Bergen og Sandnes
Fafo-rapport 2017:06
Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2017:04
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
284,00 kr
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015
Fafo-rapport 2017:03
Roy A. Nielsen
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak
Fafo-rapport 2017:02
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
300,00 kr
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole
Fafo-rapport 2017:01
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
217,00 kr
Oppstartanalyse av satsingen
Fafo-rapport 2016:46
Lise Lien
Fafo-report 2016:45
Åsmund Hermansen
Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn
Fafo-rapport 2016:43
Jon Horgen Friberg
244,00 kr
Diskusjon av strategiske muligheter
Fafo-rapport 2016:42
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
Fafo-rapport 2016:41
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
2016
Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport
Fafo-rapport 2016:40
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2016:39
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Fafo-report 2016:38
Magne Bråthen and Tone Fløtten
Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
Fafo-rapport 2016:37
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
En midtveisevaluering
Fafo-rapport 2016:36
Lise Lien
238,00 kr
En effektivitetsstudie av Norges returavtaler
Fafo-rapport 2016:35
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk
274,00 kr
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:34
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>