logo fafo 194x64

Fafo-reports

Retaining Older Workers

Fafo-report 2016:45
Åsmund Hermansen

Assimilering på norsk

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn
Fafo-rapport 2016:43
Jon Horgen Friberg

En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet

Diskusjon av strategiske muligheter
Fafo-rapport 2016:42
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland

Jobb i barnehage – passer det for seniorer?

Fafo-rapport 2016:41
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen

SamBIM

Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport
Fafo-rapport 2016:40
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland

Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

Fafo-rapport 2016:39
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald

The Norwegian social model – an inspiration for Greece?

Fafo-report 2016:38
Magne Bråthen and Tone Fløtten

Bedre gjennomføring i videregående opplæring

Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
Fafo-rapport 2016:37
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen

Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

En midtveisevaluering
Fafo-rapport 2016:36
Lise Lien

Retur som avtalt?

En effektivitetsstudie av Norges returavtaler
Fafo-rapport 2016:35
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk

Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:34
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:32
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Follow up of apprentices in Akershus

Fafo-rapport 2016:31
Rolf K. Andersen og Silje Andresen

En ideell forskjell?

Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten
Fafo-rapport 2016:30
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter

Parental guidance – is it effective? A status of knowledge

En kunnskapsstatus
Fafo-rapport 2016:29
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten

Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær?

Fafo-rapport 2016:28
Lise Lien og Hanne Bogen

Uførereformen

Konsekvenser for yrkesaktiviteten
Fafo-rapport 2016:27
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen

Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering

Erfaringer fra Deichmanske hovedbibliotek
Fafo-rapport 2016:26
Sol Skinnarland
<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>  

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B