Fafo reports

Search publications

Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
Et trygt sted å vente
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
Fafo-rapport 2018:05
Fafo-report 2017:24
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Fra deltakelse til mestring
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fafo-rapport 2018:04
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt
Fafo-report 2018:06
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
På egne bein
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift
Fafo-rapport 2018:03
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket
Fafo-rapport 2018:01
Inger Lise Skog Hansen
NAV i fengsel
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester
Fafo-rapport 2017:37
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Verneombudsordningen i en ny tid
Erfaringer fra bygg og anlegg
Fafo-rapport 2017:35
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På prøve
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
Fafo-rapport 2017:36
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41
Geir Veland og Pål Lillevold
Ny offentlig tjenestepensjon
Ytelsesulv i hybridfåreklær?
Fafo-rapport 2017:34
Fafo-rapport 2017:40
Åsmund Arup Seip
Arbeidsinnvandrere og rus
En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge
Fafo-rapport 2017:38
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings
Hidden in the numbers: Barriers to girls’ education in West Africa
A scoping study concerning knowledge about trends and sub-variations
Fafo-report 2017:39
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fraværet er redusert, men…
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
Fafo-rapport 2017:33
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?
Fafo-rapport 2017:31
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2017:30
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
<<  4 5 6 7 8 [910 11 12 13  >>