Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Prosjektleder

Eksterne forskere

Bernt Bratsberg

Mari Brekke Holden

Knut Røed

Camilla Schjetlein Sundt

Lea Thanh Nga Tran

Marte Eline Ulvestad

Janis Umblijs

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

 
januar 2010
desember 2015

Fafo og Frischsenteret har siden 2010 samarbeidet om prosjektet Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet er en 4-årig forskningsavtale der Arbeidsdepartementet gir Frischsenteret og Fafo støtte til forskning om arbeidsinnvandring i Norge, med særlig fokus på den frie flyt av arbeidskraft fra nye EU-land i Øst og Sentral-Europa.

 Hensikten med avtalen er å utvikle kunnskap om hvilke faktorer som påvirker tilgangen av arbeidsmigranter i Norge, utviklingen med tanke på arbeidsinnvandrernes lønns- og arbeidsvilkår i Norge innenfor ulike bransjer, samt hvordan arbeidsmarkedets virkemåte, økonomien og samfunnet i Norge påvirkes av arbeidsmigrasjon. Forskningsspørsmålene vil bli analysert med utgangspunkt i ulike fagretninger og datakilder. Sosiologer, økonomer og jurister deltar i prosjektet, og de empiriske studiene bygger på omfattende informasjon fra sammenkoblete registre, spørreundersøkelser og kvalitative data.

Jon Erik Dølvik ledet prosjektet fra 2010 til 2013, da Jon Horgen Friberg tok over.

Publiseringene fra prosjektet er samlet nedenfor. I tillegg til publikasjonene som er finansiert og utarbeidet innenfor prosjektet, er det en rekke publikasjoner som er delvis finansiert og/eller trekker veksler på analyser herfra. Disse er samlet i en egen liste.

 

Innvandrerne som skulle klare seg selv The Polish worker in Norway Evaluering av tiltak mot sosial dumping Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet Polonia i Oslo 2010 Arbeidsmigrasjon
Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid Fri bevegelse, økt fleksibilitet og den norske velferdsstaten: Arbeidslivsintegrasjon og bruk av sosiale ytelser blant arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa Nordic labour market institutions and new migrant workers Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer Arbeidsinnvandring – varig gevinst? Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet European Movements of Labour Introduction: Europe's Immigration Challenge Allmenngjøring av tariffestede minstelønnssatser International Student Migration to Norway: Who stays and who leaves? The Effect of Labor Migration on Native Wages Effekten av arbeidsinnvandring på priser Comment on Freeman: One Ring to Rule Them All Central and Eastern European labour migration to Norway Economic Shocks, the Legal Environment and Work‐related Migration Den svenske arbeidsinnvandringen: Fortrenges norsk ungdom i arbeidsmarkedet?

Publisering

 • Friberg, Jon Horgen og Hedda Haakestad (2015) «Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid». Søkelys på arbeidslivet, nr 3 2015, årgang 32, s. 182-205

 • Friberg, Jon Horgen (2015), «Fri bevegelse, økt fleksibilitet og den norske velferdsstaten: Arbeidslivsintegrasjon og bruk av sosiale ytelser blant arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa», Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 18, nr 3, 2015, s. 179-197.

 • Friberg, J.H., J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins (2014), Nordic labour market institutions and new migrant workers: Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik. European Journal of Industrial Relations 20(1):37-53.
 • Ødegård, Anne Mette (2014), «Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer». Søkelys på arbeidslivet 1-2/2014

 • Bernt Bratsberg, Knut Røed og Oddbjørn Raaum (2014) «Arbeidsinnvandring – varig gevinst?». Søkelys på arbeidslivet. 04/2014. side 275-293.
 • Bratsberg, B., Dølvik, J. E., Nergaard, K. & Raaum, O. (2015). Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet. Kapittel 3 i H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Dølvik, J. E. (2013). European Movements of Labour: Challenges for European Social Models. In G. Brochmann & E. Jurado (eds.), Europe's Immigration Challenge: Reconciling work, welfare and mobility. London: Tauris.

 • Dølvik , J. E., Jurado, E. & Brochmann, G. (2013). Introduction: Europe's Immigration Challenge. In G. Brochmann & E. Jurado (eds.), Europe's Immigration Challenge: Reconciling work, welfare and mobility. London: Tauris

 • Holden, Mari Brekke (2014) Allmenngjøring av tariffestede minstelønnssatser: Empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen, masteroppgave, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Tran, Lea Nga Thanh (2014) International Student Migration to Norway: Who stays and who leaves?, masteroppgave, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Kazaz, Dunja (2013) The Effect of Labor Migration on Native Wages: An Empirical Analysis of the Norwegian Construction Sector, masteroppgave, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Aas, Erlend (2013) Effekten av arbeidsinnvandring på priser: En empirisk analyse av den norske bygg- og anleggssektoren, masteroppgave, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Dølvik , J.E. (2013) Comment on Freeman: One Ring to Rule Them All? Globalization of Knowledge and Knowledge Creation. Nordic Economic Policy Review, Special Issue: Globalization, Labour Market Institutions and Wage Structure, 2013 (1), pp. 35-45. Temanord 2013: 587.
 • Friberg, J. H., Tronstad, K. R. & Dølvik, J. E. (2012). Central and Eastern European labour migration to Norway. Trends, conditions and challenges. In Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment, Recent experiences from OECD countries and the European Union. OECD.

 • Bratsberg, Bernt, Jon Erik Dølvik & Oddbjørn Raaum (2012), "Economic Shocks, the Legal Environment and Work‐related Migration". Paper for conference, Migration: Global Development, New Frontiers, NORFACE, London, 10-13.4.2013
 • Sundt, C.S. (2012), Den svenske arbeidsinnvandringen: Fortrenges norsk ungdom i arbeidsmarkedet? En empirisk analyse av ungdomsarbeidsinnvandringen fra Sverige, MA oppgave innlevert Økonomisk institutt, mai 2012

Fafo-rapporter og -notater