Skip to main content

Sosioøkonomiske effekter av afghanske flyktninger i Pakistan


Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

Prosjektet omfatter følgende tre dimensjoner:

  1. Måling av den økonomiske effekten av afghanske flyktninger på vertslandets økonomi (makroøkonomisk nivå)
  2. Måling av den økonomiske effekten av afghanske flyktninger på lokalsamfunnets økonomi (mikroøkonomisk nivå)
  3. Måle virkningen av afghanske flyktninger på vertssamfunnets sosiale miljø (makro- og mikronivå).

Fafo har fått i oppdrag å gjennomføre en studie om «sosioøkonomiske virkninger av afghanske flyktninger i Pakistan» av det tyske føderale departementet for økonomisk samarbeid og utvikling (BMZ).

Studien er ment å presentere en balansert vurdering av virkningene av afghanske flyktninger på landet som helhet og lokalsamfunnene som er vert for dem – både kvalitative og kvantitative.

Analysen vil tjene som bevisbasert referansepunkt for fremtidige overveielser fra ulike interessenter om emnet afghanske flyktninger i Pakistan og ble forespurt av departementet for stater og grenseregioner (SAFRON) og dets kontor for sjefkommissær for afghanske flyktninger (CCAR).

Studien er utført i samarbeid med Noragric (NMBU) og COMSATS Institute of Information Technology, Pakistan.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2017
  • Avsluttes:
    juni 2022

Oppdragsgiver

  • German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

Bærekraftsmål