• Bærekraftsmål 07: Ren energi til alle

  • 3 prosjekter

Visjon2030 Formative Dialogue Research

The VISJON2030 initiative is setup to contribute to poverty reduction in countries receiving development aid from Norway.

Sosioøkonomiske effekter av afghanske flyktninger i Pakistan

Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

Prosjektnyheter