Skip to main content

Fagforeninger, produktivitet og teknologi

To english version

To english version

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke nærmere hvordan produktivitetsutviklingen i norske foretak henger sammen med teknologisk utvikling og endringer i partssamarbeidets styrke på mikronivå. Vi vil også studere hvordan den teknologiske utviklingen både påvirker og kan bli påvirket av fagforeninger.

Produktivitetsvekst kan kort forklart forstås som vekst i verdiskapingen, for en gitt bruk av innsatsfaktorer i produksjonen. Veksten kan da enten komme som følge av bedre kvalitet på innsatsfaktorene, eller ved at vi finner nye og mer effektive måter å kombinere innsatsfaktorene på. Hvis vi konsentrerer oss om innsatsfaktorene arbeidskraft og kapital, vil hhv. utdanning og teknologisk utvikling normalt bidra til økt kvalitet. Ny teknologi kan også bidra til at arbeidskraft og kapital kan kombineres mer effektivt. Teknologibegrepet inkluderer i denne sammenheng også organisatoriske forhold. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke nærmere hvordan produktivitetsutviklingen i norske foretak henger sammen med teknologisk utvikling og endringer i partssamarbeidets styrke på mikronivå. Vi vil også studere hvordan den teknologiske utviklingen både påvirker og kan bli påvirket av fagforeninger.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2023
  • Avsluttes:
    august 2024

Oppdragsgiver

Bærekraftsmål