Skip to main content

Frontfagsmodellen under press

To english version

To english version

Hva skal til for å bevare frontfaget?

Den norske lønnsdannelsen bygger på den såkalte frontfagsmodellen. Modellen har bidratt til lav arbeidsledighet, høy verdiskaping og små lønnsforskjeller. For at modellen skal fungere, må en rekke forutsetninger være til stede. For det første må organisasjonsgraden og tariffavtaledekningen være så høy at en evner å koordinere det vesentlige av lønnsdannelsen gjennom denne modellen. Videre forutsetter modellen at den lojalt etterleves av partene i arbeidslivet. Hovedorganisasjonene i arbeidslivet har sluttet lojalt opp om modellen. Samtidig er det ulike spenninger innad i denne modellen som gjør at ikke alle parter mener at modellen tjener dem godt. I dette prosjektet vil vi beskrive nærmere hva som er utfordringene med dagens modell for lønnsdannelse, og se på alternative måter å justere modellen på for å forhindre at den sprekker.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2023
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • LO Stat

Bærekraftsmål