Skip to main content

Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning


Hvordan praktiseres medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv? Og hvordan vurderer relevante aktører denne praktiseringen?

Dette er sentrale problemstillinger i prosjektet, som skal føre til økt kunnskap på følgende områder:

 1. Kunnskapsstatus: hva vet vi og hvor er kunnskapshullene?
 2. Utbredelse: Hvilke ordninger er etablert og hva forklarer en eventuell variasjon?
 3. Virkemåte: Hvordan fungerer etablerte ordninger, hver for seg og samlet?
 4. Vurderinger: Hva mener aktørene om de etablerte ordningene
 5. Samlet analyse

For å finne svar på disse spørsmålene vil vi ta i bruk spørreundersøkelser, litteraturstudie, kvalitative intervjuer med mer.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2019
 • Avsluttes:
  april 2021

Oppdragsgiver

 • Arbeids- og sosialdepartementet

Bærekraftsmål