Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning

Hvordan praktiseres medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv? Og hvordan vurderer relevante aktører denne praktiseringen?

Dette er sentrale problemstillinger i prosjektet, som skal føre til økt kunnskap på følgende områder:

1. Kunnskapsstatus: hva vet vi og hvor er kunnskapshullene?

2. Utbredelse: Hvilke ordninger er etablert og hva forklarer en eventuell variasjon?

3. Virkemåte: Hvordan fungerer etablerte ordninger, hver for seg og samlet?

4. Vurderinger: Hva mener aktørene om de etablerte ordningene

5. Samlet analyse

For å finne svar på disse spørsmålene vil vi ta i bruk spørreundersøkelser, litteraturstudie, kvalitative intervjuer med mer.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:10
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-notat 2021:07
Inger Marie Hagen og Elin Svarstad
Fortsatt nedgang i bruk av ordningen?


Fafo-notat 2021:09
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad
Korona-tillegget

Fafo-notat 2019:23
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
En kunnskapsstatus

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

januar 2019
april 2021