Kartlegging av NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Uten godkjent utdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. En godkjenningsordning hadde derfor vært etterspurt i flere år, blant annet fra partene i arbeidslivet, da den ble igangsatt i 2016. NOKUT ble satt til å forvalte ordningen. Fra starten var det kun tyske og polske arbeidstakere innfor yrkene rørlegger, tømrer, betongarbeider, frisør og kjøttskjærer som kunne søke. Senere er ordningen utvidet til flere fag og fra 2017 også til arbeidsinnvandrere fra Baltikum. Etter noen års erfaringer, ønsker NOKUT nå å få belyst disse problemstillingene:

  • Effekter for søkerne som har fått godkjenning eller avslag.
  • Effekter for arbeidsgiverne og godkjenningsordningens legitimitet, samt betydning i offentlige anskaffelser.
  • I hvilken grad ordningen bidrar til integrering og inkludering i arbeidsmarkedet
  • En litteraturstudie om omfang av svart arbeid innenfor de nevnte områdene.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:12
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Ester Bøckmann
Virkninger på arbeidsvilkår

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Prosjektperiode

september 2020
april 2021