Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?

Fafofrokost
 • Tirsdag 17. desember 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvor stort er Norges handlingsrom i forvaltningen av EØS-avtalen? Handlingsrommet var tema både i Europautredningen (NOU 2012: 2) og Hjelmeng-utvalgets rapport fra 2018. Nå diskuteres handlingsrommet i forbindelse med NAVs feiltolkning av regelverket. På dette frokostseminaret lar vi NAV-saken ligge, og diskuterer handlingsrommet i EØS-avtalen med særlig vekt på arbeidsmarkedet og offentlig sektor.

 •    Se sendingen

Menneskehandel i norsk arbeidsliv

Fafofrokost med rapportlansering
 • Onsdag 11. desember 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene.

 •    Se sendingen

Brexit Breakfast

Fafo Eastforum seminar
 • Friday 22 November 2019, 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hva slags virkninger kan Brexit få for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge? Dette var temaet da professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holdt foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations». Jon Erik Dølvik, Fafo, ga bakgrunnsinformasjon om relevansen av britisk politikk for norsk arbeidslivspolitikk. Panelsamtale med Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO og Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, om den mulige effekten av Brexit på europeisk og norsk arbeidslivspolitikk. Foredraget ble holdt på engelsk. Kommentar og panelsamtalen var på norsk.

 •    Se sendingen

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

Fafo Breakfast
 • Thursday 7 November 2019, 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • «Flyktningpolitikk i Europa og i nærområdene – trender og scenarier» er den norske tittelen på dette seminaret som holdes på engelsk. De fleste er enige i at de som flykter fra krig og forfølgelse skal kunne søke beskyttelse i andre land. Det er mer omstridt hva denne beskyttelsen skal innebære, og hvem som skal ta kostnadene som knyttes til det å gi slik beskyttelse. På dette seminaret tok vi opp noen av dilemmaene som oppstår når stater prøver å samarbeide om flyktningpolitikk – i Europa og i nærområdene.

 •    Se sendingen

Deltid – løsningen som ble et problem?

Fafo-seminar
 • Torsdag 24. oktober 2019, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Norske kvinners yrkesdeltakelse er i verdenstoppen, men en stor andel arbeider fortsatt deltid. Hvordan har synet på deltid utviklet seg i Norge de siste 40 årene? Når blir deltid utenforskap? Hvem er mest utsatt blant de deltidsansatte? Og hvordan håndteres utfordringer knyttet til deltid på arbeidsplassene? Dette er noen av spørsmålene som ble belyst og diskutert på dette seminaret.

 •    Se sendingen

Kunst- og kulturbransjen – interessekamp for «løsarbeidere»

Fafofrokost med rapportlansering
 • Onsdag 9. oktober 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Kunstnere og kulturarbeidere utmerker seg ved at de langt sjeldnere enn andre har fast ansettelse og forutsigbar inntekt. I lys av digitalisering og nye tilknytningsformer har Fafo sett nærmere på hvordan kunstnernes organisasjoner jobber med å sikre sine medlemmers inntekts- og arbeidsbetingelser.

 •    Se sendingen

«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

Fafo Østforum seminar
 • Tirsdag 8. oktober 2019, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

 •    Se sendingen

#Rosastreiken: et bud om framtidens streik?

Fafo-frokost
 • Fredag 20. september 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Foodora-syklistenes forhandlinger med arbeidsgiver førte ikke frem, og 20. august gikk de ut i streik. Ett av de viktigste punktene for de ansatte har vært krav om tariffavtale, noe Foodora foreløpig ikke har gått med på. De rosakledde streikerne har tiltrukket seg mye oppmerksomhet med både sykkeltog og tilbud om å fikse sykler. På denne Fafo-frokosten satte vi søkelyset på streiker i framtidens arbeidsliv med utgangspunkt i Foodora-streiken som et eksempel. Er dette en ny type streik vi vil se mer av i framtiden?

 •    Se sendingen