Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

Fafo Breakfast
 • Thursday 7 November 2019, 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • «Flyktningpolitikk i Europa og i nærområdene – trender og scenarier» er den norske tittelen på dette seminaret som holdes på engelsk. De fleste er enige i at de som flykter fra krig og forfølgelse skal kunne søke beskyttelse i andre land. Det er mer omstridt hva denne beskyttelsen skal innebære, og hvem som skal ta kostnadene som knyttes til det å gi slik beskyttelse. På dette seminaret tok vi opp noen av dilemmaene som oppstår når stater prøver å samarbeide om flyktningpolitikk – i Europa og i nærområdene.

 •    Se sendingen

Deltid – løsningen som ble et problem?

Fafo-seminar
 • Torsdag 24. oktober 2019, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Norske kvinners yrkesdeltakelse er i verdenstoppen, men en stor andel arbeider fortsatt deltid. Hvordan har synet på deltid utviklet seg i Norge de siste 40 årene? Når blir deltid utenforskap? Hvem er mest utsatt blant de deltidsansatte? Og hvordan håndteres utfordringer knyttet til deltid på arbeidsplassene? Dette er noen av spørsmålene som ble belyst og diskutert på dette seminaret.

 •    Se sendingen

Kunst- og kulturbransjen – interessekamp for «løsarbeidere»

Fafofrokost med rapportlansering
 • Onsdag 9. oktober 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Kunstnere og kulturarbeidere utmerker seg ved at de langt sjeldnere enn andre har fast ansettelse og forutsigbar inntekt. I lys av digitalisering og nye tilknytningsformer har Fafo sett nærmere på hvordan kunstnernes organisasjoner jobber med å sikre sine medlemmers inntekts- og arbeidsbetingelser.

 •    Se sendingen

«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

Fafo Østforum seminar
 • Tirsdag 8. oktober 2019, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

 •    Se sendingen

#Rosastreiken: et bud om framtidens streik?

Fafo-frokost
 • Fredag 20. september 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Foodora-syklistenes forhandlinger med arbeidsgiver førte ikke frem, og 20. august gikk de ut i streik. Ett av de viktigste punktene for de ansatte har vært krav om tariffavtale, noe Foodora foreløpig ikke har gått med på. De rosakledde streikerne har tiltrukket seg mye oppmerksomhet med både sykkeltog og tilbud om å fikse sykler. På denne Fafo-frokosten satte vi søkelyset på streiker i framtidens arbeidsliv med utgangspunkt i Foodora-streiken som et eksempel. Er dette en ny type streik vi vil se mer av i framtiden?

 •    Se sendingen

Studieforbundene som tilrettelegger for voksnes læring

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 27. august 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Scroll nedover seminarnettsiden for å laste ned seminarpresentasjon og ny rapport.

  Studieforbundene er ideelle organisasjoner med voksenopplæring som hovedformål, og bidrar til organisert opplæring i mer enn 500 frivillige og ideelle medlemsorganisasjoner. Mangfold i kurstilbud og nærhet til deltakernes erfaringer er kjennetegn på studieforbundenes arbeid. En ny Fafo-rapport viser at kursdeltakerne opplever at deres praksiserfaring brukes aktivt i læringen, og at læringstilbudet er tilpasset deres interesser og behov. For mange av personene med kort formell utdanning er kursene et nytt og positivt møte med utdanningssystemet. På dette frokostseminaret ble rapporten presentert og kommentert.

 •    Se sendingen

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 20. august 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Scroll nedover seminarnettsiden for å laste ned seminarpresentasjon og ny rapport

  Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette. Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering. På dette seminaret ble rapporten overrakt til statsråd Monica Mæland.

 •    Se sendingen

Fafobåten 2019: Forskerstafett på trossedekket

 • Onsdag 14. og torsdag 15. august
 • Fafo-båten, MS Sandnes
 • I forskerstafetten på Fafobåten holder Fafo-forskerne ti-femten minutters innledninger, og deretter er det åpent for spørsmål og diskusjon. Hver etappe i stafetten varer 25 minutter og foregår på trossedekket, akter på MS Sandnes. Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn i 2. klassesalongen.

  Arrangementene er gratis og åpne for alle. Påmelding er ikke nødvendig.