Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

AVLYST: Erfaringer fra karriereveiledning for nyankomne flyktninger

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 19. mars 2020, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • SEMINARET ER DESSVERRE AVLYST

AVLYST: Trøbbel i velferdsstatens grenseflater – innovasjon for bedre samordnet innsats for utsatte barn og unge

Fafofrokost med rapportlansering
 • Onsdag 18. mars, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • SEMINARET ER DESSVERRE AVLYST

CANCELED: A social Europe: perspectives and priorities. Meet Director-General Joost Korte

Seminar by The European Union Delegation to Norway and Fafo Eastforum
 • Friday 13 March 2020 at 12:00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • SEMINARET ER DESSVERRE AVLYST

   

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Fafo Østforum seminar
 • Tirsdag 3. mars 2020, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret i Fafo Østforum.

 •    Se sendingen

Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?

Fafo-seminar
 • Mandag 24. februar 2020, kl. 11.00–15.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Kommunen har et omfattende ansvar for at også personer med rus- og psykiske helseplager som har en voldshistorikk skal ha et trygt sted å bo. Med utgangspunkt i et pågående prosjekt mellom Fafo og seks Oslo-bydeler rettet vi søkelyset mot denne ofte krevende oppgaven. Blir kommunene sittende med for mye eneansvar for å sikre en trygg bosituasjon?

 •    Se sendingen

Dagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 6. februar 2020, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • En ny undersøkelse fra Fafo viser at svært mange virksomheter bryter reglene for bruk av midlertidige stillinger. Vi finner også at få arbeidstakere forsøker å endre på situasjonen når de er urettmessig midlertidig ansatt. Hvorfor er det så mange regelbrudd? Hvorfor tar ikke ansatte opp saken? Er regelverket godt nok?

 •    Se sendingen

Lederkrise – hvem vil og kan lede skolene i fremtiden?

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 30. januar 2020, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Fremtidens skole er avhengig av god ledelse, og det å rekruttere og beholde gode skoleledere er dermed en viktig samfunnsoppgave. Nå viser en ny Fafo-rapport at flere opplever det som utfordrende å rekruttere ledere til norske skoler. Hvorfor er det slik og hva kan gjøres?

 •    Se sendingen

Kina ved overgangen til et nytt tiår

Lang Fafofrokost
 • Tirsdag 28. januar 2020, kl. 08.30–10.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Den 25. januar innledes rottens år i Kina. Tradisjonen tro markerer Fafo kinesisk nyttår med et frokostseminar der vi samler noen av Norges fremste Kina-eksperter for å gjøre opp status og se på veien videre for kjempen i øst.

 •    Se sendingen