logo fafo 194x64
Nerina Weiss
+47 45412376

Prosjektleder, fullførte prosjekter

Prosjektdeltaker, aktive prosjekter

Prosjektdeltaker, fullførte prosjekter

Forsker

PhD Social Anthropology, University of Oslo

Arbeidsområder

Violence and conflict, gender, political anthropology, migration, torture and social suffering, asylum, radicalization.

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Johansen, M-L., Sandrup, T. & Weiss, N. (2018). Introduction: The Generative Power of Political Emotions. Conflict and Society, 4(1).

 • Weiss, N. (2018). Gender roles. In S. Maisel (ed.), The Kurds: An Encyclopedia of Life, Culture and Society. Santa Barbara: ABC-CLIO.

 • Weiss, N. (2018). The Many Layers of Moral Outrage. Kurdish Activists and Diaspora Politics. Conflict and Society, 4(1).

 • Begikhani, N., Hamelink, W., & Weiss, N. (2018). Theorising women and war in Kurdistan: A feminist and critical perspective. Kurdish Studies, 6(1).

 • Begikhani, N., Hamelink, W., & Weiss, N. (eds.) (2018). Kurdish Studies. Vol 6, No 1 (2018): Special Issue: Women and War.

 • Weiss, N. (2018). Social organization and family life. In S. Maisel (ed.), The Kurds: An Encyclopedia of Life, Culture and Society. Santa Barbara: ABC-CLIO.

 • Weiss, N. (2017). De gode radikale i kampen mot IS. I A. Andersson, S. A. E. Høgestøl & A. C. Lie (red.), Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. Oslo: Gyldendal Juridisk.

 • Foghammar, L., Jang, S., Kyzy, G. A., Weiss, N., Sullivan, K. A., Gibson-Fall, F. & Irwin, R. (2016). Challenges in researching violence affecting health service delivery in complex security environments. Social Science and Medicine, 162, 219-226.

 • Weiss, N. (2015). Ønsket om å bli som andre barn. Hverdagen til barn med endelig avslag på sin asylsøknad. I S. K. Bendixsen, C. M. Jacobsen & K. H. Søvig (red.), Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Oslo: Gyldendal.

 • Weiss, N. (2014). On Blurriness and Boundaries. In I. Macek (ed.), Engaging Violence: Trauma, Memory and Representation. Routledge.

 • Weiss, N. (2014). The power of dead bodies. In S. B. Jensen & H. Rønsbo (eds.), Histories of Victimhood: Assemblages, Transactions and Figures. Penn Press.

 • Six-Hohenbalken, M. & Weiss, N. (2011).  Introduction. In M. Six-Hohenbalken & N. Weiss, Violence Expressed. An Anthropological Approach. London: Ashgate Publishing.

 • Weiss, N. (2011). When Spheres collapse: conflict, gender and perceptions of belonging in a Kurdish Community. In L. Keough (ed.), Gender, Ethnicity and the Nation-state: Anatolia and its Neighboring Regions. Hrant Dink Memorial Workshop 2009 Proceedings. Istanbul: Sabanci University Press.

 • Weiss, N. (2011). Tense Relations: Dealing with narratives on Violence in Eastern Turkey. In M. Six-Hohenbalken & N. Weiss (eds.), Violence Expressed. An Anthropological Approach. London: Ashgate Publishing.

 • Weiss, N. (2010). Falling from grace: Gender norms and gender strategies in Eastern Turkey. New Perspectives on Turkey, 42, 73-94.

 • Weiss, N. (2009). Review of Alisse Waterston (ed), An Anthropology of War. Views from the Frontline. Forum (2-2009), 347-351.

 • Weiss, N. (2009). Von Erzählern und Provokateuren. Die Anthropologie in Norwegen. Ethnoscripts, 11(2), 53-66.

 • Weiss, N. & Ceviz, K. (2008). Weggefahren aber nie angekommen: KurdInnen im Industrieviertel. In T. Schmidinger (ed.), "Vom selben Schlag…": Migration und Integration im niederösterreichischen Industrieviertel. Alltag Verlag.

 • Weiss, N. (2008). Grenzüberschreitung und Abgrenzung auf Zypern. In: M. Popovic; J. Preiser-Kapeller (eds.), Junge Römer, Neue Griechen - Persönlichkeiten, Gruppen, Netzwerke – στασις και συνστασις. Wien: Phoibos Verlag, 255-262.

 • Weiss, N. (2008). Review of Olsen and Øian (red.) Hvorfor skyter de? Konflikt og kulturforståelse i internasjonale militære oppdrag. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 2-3, 195-197.

Fafo-rapporter

 • Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
  Konsekvenser for levekår og integrering
  Fafo-rapport 2017:07
 • Nerina Weiss
  Asylbarn med endelig avslag
  Fafo-rapport 2013:47

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

 • Six-Hohenbalken, M. & Weiss, N. (2011). Violence Expressed. An Anthropological Approach. London: Ashgate Publishing.

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

 • Weiss, N. (2012). Ambivalent Victims: Conflict, Gender and Expressions among Kurdish Activists in Eastern Turkey. PhD thesis. Department of Social Anthropology. Oslo: University of Oslo.

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B