logo fafo 194x64

Fafo-reports

På prøve

Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad

Verneombudsordningen i en ny tid

Erfaringer fra bygg og anlegg
Fafo-rapport 2017:35
Mona Bråten og Rolf K. Andersen

Ny offentlig tjenestepensjon

Ytelsesulv i hybridfåreklær?
Fafo-rapport 2017:34
Geir Veland og Pål Lillevold

Fraværet er redusert, men…

Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
Fafo-rapport 2017:33
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fagforbundets ungdomsbarometer 2017

Fafo-rapport 2017:32
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård

Introduksjonsprogram og norskopplæring

Hva virker – for hvem?
Fafo-rapport 2017:31
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten

Trygg trafikk med seniorer

Fafo-rapport 2017:30
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Samhandling og produksjonsflyt i Forsvarets logistikkorganisasjon

Fafo-rapport 2017:29
Sol Skinnarland og Leif E. Moland

Arbeidsrettede tiltak

Oversikt og erfaringer fra varehandelen
Fafo-rapport 2017:28
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen

Organisational structure and trade union work in the Norwegian Civil Service Union (NTL)

Fafo-rapport 2017:27
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard

«Bare plunder og heft»

Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor
Fafo-rapport 2017:26
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad

Varehandelen som inkluderingsarena

Rekruttering, opplæring og arbeidstrening
Fafo-rapport 2017:25
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard

Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach

Fafo-report 2017:24
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt

Asylum, integration and irregular migration in Lithuania

Policy and practice at the edge of the European Union
Fafo-report 2017:23
Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten

Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak

Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
Fafo-rapport 2017:22
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum

Bedre og enklere tjenestepensjon

Prinsipielle og lovmessige sider ved et fornyet regelverk
Fafo-rapport 2017:21
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen

Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon?

En analyse av regulering, avkastning og regnskapsføring i hybrid tjenestepensjon
Fafo-rapport 2017:20
Jon M. Hippe og Pål Lillevold

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter

Fafo-rapport 2017:18
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are