Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Fafo-rapport 2018:20
Lise Lien og Hanne Bogen
306,00 kr
Fafo-rapport 2018:19
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
180,00 kr
Fafo-rapport 2018:18
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner
Fafo-rapport 2018:17
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien
En kunnskapsstatus
Fafo-rapport 2018:16
Silje Sønsterudbråten
269,00 kr
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:14
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet
Fafo-rapport 2018:13
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2018:12
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv
Fafo-rapport 2018:11
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:10
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
216,00 kr
Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016
Fafo-rapport 2018:08
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund
Fafo-rapport 2018:07
Mona Bråten
An analysis of Norwegian policies from 2011 to 2017
Fafo-report 2018:06
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
Fafo-rapport 2018:05
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
319,00 kr
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fafo-rapport 2018:04
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
344,00 kr
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift
Fafo-rapport 2018:03
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2018:02
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
198,00 kr
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket
Fafo-rapport 2018:01
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
250,00 kr
<<  1 2 [34 5 6 7  >>