Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2018:31
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2018:29
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:28
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:26
263,00 kr
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Fafo-rapport 2018:24
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2018:23
236,00 kr
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
270,00 kr
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2018:21
300,00 kr
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:19
180,00 kr
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien
Fafo-rapport 2018:17
Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2018:16
269,00 kr
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:15
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2018:14
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2018:13
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:12
<<  1 2 [34 5 6 7  >>